about

Anne Marthe Dyvi (born 1979) is an artist educated and based in Bergen, Norway. She graduated from The Bergen Academy of Art and Design with an MA in fine arts in 2010.  She works with different mediums; video, sculpture, text, sound, performance and installation, without being faithful to any of them. Her work can often be described as interdisciplinary, site-specific and process-orientated, and with a special interest for technology and our present and historic relationship to it. Dyvi has exhibited in several parts of Norway, Sweden, Italy, Slovakia, England, Germany, Estonia, Iceland, Denmark and Lithuania. She was a part of the resource group developing a national archive for video arts in Norway for the Arts Council. In addition to her own practice as an artist, she is a member of the artist group Ytter, and works as artistic developer at the Bergen Center for Electronic Art. Earlier she has worked as a teacher in media design, media production and text at Bergen Private Gymnas, and is currently a deputy member of the board at NBK, Norske billedkunstnere. She writes and lectures about art on a freelance basis.

Kunstner Anne Marthe Dyvi (f.1979) er utdannet og basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designhøgskolen samme sted fra 2010. Det kunstneriske arbeidet er i ulike medier; video, skulptur, tekst, lyd,  performance og installasjon, ikke trofast mot noen av dem. Relasjoner til teknologi, og menneskets væren i verden er tilbakevendende i arbeidene. Hun har stilt ut i mange deler av Norge og Sverige, samt Italia, England, Tyskland, Slovakia, Estland, Island og Litauen. I 2008 etablerte hun sammen med resten av kunstnergruppen Ytter, ytter.no, som hun er medredaktør for. Ytter er et uavhengig, nettbasert kunstblogg og kunstnergruppe.  I tillegg til sin egen praksis jobber hun på Bergen senter for elektronisk kunst som kunstnerisk utvikler. Hun var en del av ressursgruppa i PNEK som utviklet et nasjonalt arkiv for videokunst i Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd. Anne Marthe Dyvi skriver og foreleser også om kunst.

annemarthe.wordpress.com

ytter.no

videokunstarkivet.org

bek.no  

Anne Marthe Dyvi med Idunn Aune Forland: "Warp and weft"