Skip to content

a b o u t

Anne Marthe Dyvi (born 1979) is an interdisciplinary artist educated and based in Bergen, Norway. She graduated from The Bergen Academy of Art and Design with an MFA  in 2010.  Her work can often be described as interdisciplinary, site-specific and process-orientated, and with a special interest for technology and time, human existence, survival or behaviour.  Dyvi has exhibited in several parts of Norway, Sweden, Italy, Slovakia, England, Germany, Estonia, Iceland, Denmark and Lithuania. She was a part of the resource group developing a national archive for video arts in Norway for the Arts Council. In addition to her own practice as an artist, she is a member of the artist group Ytter, and have worked as artistic developer at the Bergen Centre for Electronic Art 2010-2019. Before that she has worked as a teacher in media design, media production and text at Bergen Private High school.

Anne Marthe Dyvi (f.1979) er en interdisiplinær kunstner utdannet og basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designhøgskolen samme sted fra 2010.  Arbeidene kan beskrives som interdisiplinære, stedsspesifikke og prosessorienterte. Med en spesiell interesse for teknologi og tid, menneskelig eksistens, overlevelse eller adferd. Hun har stilt ut i mange deler av Norge og Sverige, samt Italia, England, Tyskland, Slovakia, Estland, Island og Litauen. I 2008 etablerte hun sammen med resten av kunstnergruppen Ytter, ytter.no, som hun er medredaktør for. Ytter er en uavhengig, nettbasert kunstblogg og kunstnergruppe. I dag primært et digitalt arkiv. Hun har jobbet på Bergen senter for elektronisk kunst som kunstnerisk utvikler fra 2010-2019, og i et år som konstituert daglig leder. Hun var en del av ressursgruppa i PNEK som utviklet Videokunstarkivet, et nasjonalt arkiv for videokunst i Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd. 

annemarthedyvi.com

ytter.no

videokunstarkivet.org

bek.no